Jouw winkelwagen

Jouw winkelwagentje is leeg!

Wedstrijdreglement CÎME Giftbox Facebook winactie - België


 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door CÎME Skincare met ondernemingsnummer BE848066149, gevestigd te CÎME, Researchdreef 12, 1070 Anderlecht, België. 
 2. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook. 
 3. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor CÎME, en niet voor Facebook. 
 4. De deelname aan deze wedstrijd is gratis. 
 5. Door deel te nemen aan de wedstrijd geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement. 
 6. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger. 
 7. Medewerkers van CÎME zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket. 
 8. CÎME behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de wedstrijd te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens CÎME. 
 9. Deelnemers moeten in België wonen. 
 10. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de wedstrijdpagina met name de Limited Edition CÎME Giftbox
 11. De te winnen prijs van de wedstrijd wordt duidelijk vermeld op de advertentie van de wedstrijd. 
 12. De aanwijzing van de winnaar van deze wedstrijd gebeurt via anonieme loting met behulp van een externe applicatie. 
 13. De wedstrijd op facebook loopt van 13/01/2021 tot en met 13/02/2021. Op 17/02/2021 wordt de winnaar gekozen. 
 14. De winnaar wordt per e-mail verwittigd en de prijs wordt via post verzonden.
 15. CÎME en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de wedstrijd voortvloeiende handelingen. 
 16. CÎME en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd. 
 17. CÎME behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van CÎME, de omstandigheden dit vereisen. CÎME kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege CÎME. 
 18. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door CÎME en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 
 19. Door deelname verleent de prijswinnaar toestemming aan CÎME om diens naam te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaar.

 

Bekijk hier de algemene voorwaarden van CÎME.

In winkelwagen